Az értékpapír

Számos bank tesz ajánlatot napjainkban arra, hogy fektessünk be értékpapírokba, a biztonságosabbnak mondható kötvényektől az egészen kockázatos kötvényekig is, amelyek a magasabb hozam lehetőségével kecsegtetik az érdeklődő személyt. Ha már ekkora nagy a felhozatal, nézzünk csak utána egy pillanatra, hogy mit is jelent az a bűvös fogalom, hogy “értékpapír”.

Az értékpapír egy vagyoni jogot vagy követelést megtestesítő okirat, amely igazából egy ígéretet jelent a jövőbeni kifizetésre. Ennek bizonyos formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie, amelyek a törvényben vannak pontosan meghatározva. Eredetileg papírformában nyomtatták őket, napjainkban azonban már elterjedőben van az elektronikus jelként tárolt, dematerializált értékpapír-forma is. Az értékpapíroknak függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formájúak, három fő típusa van.

A követelést megtestesítő értékpapírok esetén a kibocsátó elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, amelyet előre meghatározott körülmények fennállása esetén törleszteni fog. Ennek fajtái a kötvények, a csekkek, a váltók és a letéti jegyek lehetnek.

A részesedést megtestesítő értékpapírok olyan igazoló okiratok, amelyek bizonyítják, hogy tulajdonosuk egy bizonyos vállalkozás alaptőkéjéhez hozzájárult. Ez az értékpapír biztosítja a befektetők számára a tulajdonosi jogot, de arra nem jogosítja fel, hogy a befektetett tőkét kivonják a vállalkozásból, hanem az után osztalékban részesülnek. Ennek legismertebb típusa a részvény.

Az utolsó pedig az áruval kapcsolatos jogokat megtestesítő értékpapír, amely értelemszerűen a tulajdonosa számára valamilyen áru felett biztosít jogot, ilyen lehet például a közraktárjegy is.

Olvasónk számára ez csupán egy rövid ízelítő lehet a témában, azonban fontosnak tartjuk, hogy meghatározó pénzügyi döntések előtt az ember mélyebb kutatást végezzen a témában, és több cikket elolvasson, mielőtt a dologba belevág.